header

DOA PENERANG HATI
Maknanya:

“Ya Allah, bukakanlah keatas kami hikmat-Mu dan limpahkanlah ke atas kami khazanah-Mu, wahai Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.”


Bacalah doa penerang hati ini sebelum memasuki dewan peperiksaan esok. Bacalah setakat yang mampu dengan mula bacaan Bismillah. Semuga anak-anak mendapat kejayaan dalam peperiksaan UPSR 2011.

AYAT PENGASEH
Maksudnya:

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan; sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya". (Surah Yassin ayat 36)

No comments: